اقلیم تابش طراحی و ساخت نیروگاه هیبرید بادی و خورشیدی http://eqlim-tabesh.ir 2019-03-18T23:38:45+01:00 text/html 2017-04-23T05:45:47+01:00 eqlim-tabesh.ir توربین بادی مولد برق و آب برای جمعیت 2 تا 3 هزار نفری http://eqlim-tabesh.ir/post/60 [http://www.aparat.com/v/OBA5W] text/html 2017-04-23T05:37:14+01:00 eqlim-tabesh.ir تولید آب در کویر توسط توربین بادی http://eqlim-tabesh.ir/post/59 [http://www.aparat.com/v/EhHvQ] text/html 2017-04-23T05:26:47+01:00 eqlim-tabesh.ir تولید همزمان برق و آب با توربین بادی http://eqlim-tabesh.ir/post/58 [http://www.aparat.com/v/SGf5K]